AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut SALİHOĞLU

İstanbul Üniversitesi

mahmut.salihoglu@istanbul.edu.tr

(212) 532 60 20 – 27777

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK

İstanbul Üniversitesi

a.ozturk@istanbul.edu.tr

(212) 532 60 64 – 27728

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Dr. Öğr. Üyesi Adem ARIKAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ümit HOROZCU

İstanbul Üniversitesi

umit.horozcu@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TEMEL

İstanbul Üniversitesi

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Abdullah Emin ÇİMEN

İstanbul Üniversitesi

emin.cimen@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.ozdemir@istanbul.edu.tr

(212) 4532 60 64 – 27728

Özgeçmiş

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

İstanbul Üniversitesi

adnan.demircan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 26730

Özgeçmiş

Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA

İstanbul Üniversitesi

cetinkaya@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Bilal GÖKKIR

İstanbul Üniversitesi

bgokkir@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halil ibrahim BULUT

İstanbul Üniversitesi

hibulut@istanbul.edu.tr

(212) 532 60 20

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hidayet AYDAR

İstanbul Üniversitesi

hidayetaydar@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 26734

Özgeçmiş

Prof. Dr. İsmail HACINEBİOĞLU

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

İstanbul Üniversitesi

merturk@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 26518

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa TEKİN

İstanbul Üniversitesi

mustafatek@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11151

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mürteza BEDİR

İstanbul Üniversitesi

murtezabedir@gmail.com

(212) 440 00 00 – 26701

Özgeçmiş

Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR

İstanbul Üniversitesi

ngokkir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 26521

Özgeçmiş

Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

İstanbul Üniversitesi

rongoren@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 26519

Özgeçmiş

Prof. Dr. Adem YERİNDE

İstanbul Üniversitesi

adem.yerinde@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hakan OLGUN

İstanbul Üniversitesi

holgun@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ahmet Hamdi FURAT

İstanbul Üniversitesi

ahfurat@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 27711

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ayşe Zişan FURAT

İstanbul Üniversitesi

zisanfurat@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 27781

Özgeçmiş

Doç. Dr. İsmail DEMİREZEN

İstanbul Üniversitesi

demirezen@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Kerim BULANDI

İstanbul Üniversitesi

kerim.buladi@istanbul.edu.tr

(212) 532 60 20 – 27732

Özgeçmiş

Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ

İstanbul Üniversitesi

nurettingemici@hotmail.com

(212) 440 00 00 – 26734

Özgeçmiş

Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL

İstanbul Üniversitesi

recepalp@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 26516

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DURMUŞ

İstanbul Üniversitesi

abdullah.durmus@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 27751

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TIRABZON

İstanbul Üniversitesi

atrabzon@istanbul.edu.tr

(212) 532 60 15 – 26702

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Adem ARIKAN

İstanbul Üniversitesi

ademarikan@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 27764

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erhan ŞEKERCİ

İstanbul Üniversitesi

ahmetsekerci@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Birsen Banu OKUTAN

İstanbul Üniversitesi

bbokutan@istanbul.edu.tr

(212) 532 60 20 – 26761

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AYÇİÇEĞİ

İstanbul Üniversitesi

bunyamin.aycicegi@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 27752

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Derya BAŞ

İstanbul Üniversitesi

derya_cakirbas@yahoo.com

(212) 532 60 64 – 27781

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fikret SOYAL

İstanbul Üniversitesi

fikretsyl@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 27768

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gülüşan GÖCEN

İstanbul Üniversitesi

gulusan.gocen@istanbul.edu.tr

(212) 532 60 20 – 27780

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi HüseyinSARIKAYA

İstanbul Üniversitesi

huseyin.sarikaya@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 27725

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut AY

İstanbul Üniversitesi

mahmut.ay@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut SALİHOĞLU

İstanbul Üniversitesi

mahmutsalihoglu@gmail.com

(212) 532 60 20 – 27777

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CAN

İstanbul Üniversitesi

cmustafa@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 18271

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Müstakim ARICI

İstanbul Üniversitesi

mustakimarici@gmail.com

(212) 440 00 00 – 27716

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Necdet YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

necdet.yilmaz@istanbul.edu.tr

(212) 532 60 20

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Selim ARGUN

İstanbul Üniversitesi

selimargun@hotmail.com

(212) 440 00 00 – 27737

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ümit HOROZCU

İstanbul Üniversitesi

umithorozcu@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 27766

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Veysel KAYA

İstanbul Üniversitesi

veysel.kaya@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 27766

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz YILDIRIM

İstanbul Üniversitesi

yavuzy@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 27737

Özgeçmiş

Öğret. Gör. Enes SAKA

İstanbul Üniversitesi

el-saka@hotmail.com

(212) 440 00 00 – 27767

Özgeçmiş

Öğret. Gör. Habib Salih EMRE

İstanbul Üniversitesi

Öğret. Gör. Selim ÇAKIROĞLU

İstanbul Üniversitesi

selim.cakiroglu@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş