5. Dönem – Güz Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İLAHİYAT DÖNEMİ: 5
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
ILHY3085 Z KURAN OKUMA VE TECVİD I 2 0 0 2 3
ILHY1074 Z ARAPÇA I 4 0 0 4 6
ILHY3093 Z FIKIH I 4 0 0 4 4
ILHY1076 Z SİSTEMATİK KELAM 4 0 0 4 4
ILHY1077 Z MANTIK 2 0 0 2 4
ILHY1078 Z OSMANLI TÜRKÇESİ 2 0 0 2 3
ILHY3091 Z PSİKOLOJİ TEORİLERİ VE DİN 2 0 0 2 3
ILHY3092 Z TEFSİR’DE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 2 0 0 2 3
TOPLAM 24 30
6. Dönem – Bahar Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İLAHİYAT DÖNEMİ: 6
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
ILHY3087 Z KUR’AN OKUMA VE TECVİD II 2 0 0 2 3
ILHY1080 Z ARAPÇA II 4 0 0 4 6
ILHY3089 Z FIKIH II 4 0 0 4 4
ILHY3088 Z DİN FELSEFESİ 4 0 0 4 4
ILHY3090 Z HADİS ANLAMA VE YORUMLAMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 2 3
ILHY1083 Z FELSEFE TARİHİ 4 0 0 4 4
ILHY3086 Z İSLAM AHLAK FELSEFESİ 2 0 0 2 3
ILHY1084 Z İSLAM TARİHİ I 2 0 0 2 3
TOPLAM 24 30
7. Dönem – Güz Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İLAHİYAT DÖNEMİ: 7
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
ILHY2085 Z KURAN OKUMA VE TECVİD III 2 0 0 2 3
ILHY4425 Z TEFSİR METİNLERİ I 4 0 0 4 4
ILHY2088 Z İSLAM FELSEFESİ 4 0 0 4 4
ILHY4423 Z HADİS METİNLERİ I 4 0 0 4 4
ILHY2090 Z İSLAM TARİHİ II 2 0 0 2 3
ILHY4415 Z ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE AKADEMİK
DANIŞMANLIK I
2 0 0 2 3
ILHY1075 Z FIKIH USULÜ I 2 0 0 2 3
ILHY4427 Z İSLAM VE MODERN 2 0 0 2 3
ILHY4426 Z YAŞAYAN İSLAM MEZHEPLERİ 2 0 0 2 3
TOPLAM 24 30
8. Dönem – Bahar Dönemi
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İLAHİYAT DÖNEMİ: 8
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
ILHY4420 Z KUR’AN OKUMA VE TECVİD IV 2 0 0 2 3
ILHY4419 Z HADİS METİNLERİ II 4 0 0 4 4
ILHY4422 Z TEFSİR METİNLERİ II 4 0 0 4 4
ILHY4417 Z DİN HİZMETLERİNDE İLETİŞİM VE REHBERLİK 2 0 0 2 3
ILHY4418 Z FIKIH USULÜ II 2 0 0 2 3
ILHY4421 Z TASAVVUF 4 0 0 4 5
ILHY2096 Z DİNLER TARİHİ 4 0 0 4 5
ILHY1085 Z ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE AKADEMİK DANIŞMANLIK 2 0 0 2 3
TOPLAM 24 30