PROGRAM HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan İlahiyat Programı, iki yıllık uzaktan öğretim lisans tamamlama programıdır. Program, dini temel kaynaklardan hareketle objektif şekilde öğrenen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip olan ve farklılıkların barış içinde bir arada yaşamalarına katkıda bulunan ilahiyatçılar yetiştirmek; bu amaç doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak amaçlarıyla öğrencilere bu alanda meslek edinme imkanı sunmaktadır.

Detaylı Bilgi 

İlahiyat Programı ile 2 yıllık öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler;

  1. Alana ait edindiği bilgileri, temel kaynaklara aykırı olmamak kaydıyla, özellikle uygulama alanında bilimi ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgulayabilir.
  2. Din hizmetlerinin ve din eğitiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından, toplumsal sorunlara duyarlıdır.
  3. Dinin tarihsel ve güncel tezahürlerini birbiriyle karşılaştırır.
  4. Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleri izleyebilecek bir bilimsel okuryazarlık yeterliğine sahiptir.
  5. Sadece mesleki alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik yenilik ve gelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır.
  6. Dini, ahlaki ve toplumsal değerlere duyarlıdır.
  7. Referansını dinin temel kaynaklarından alan doğru bilgi ve hurafeye dayalı inanç, tutum ve davranışları ayırt eder.

Başvuru Koşulları

Programa kayıt olmak isteyen öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmiş olmaları gerekmektedir.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

İlahiyat lisans tamamlama programı; Kuran okuma ve tecvid, Arapça, fıkıh, sistematik kelam, mantık, Osmanlı Türkçesi, psikoloji teorileri ve din, İslam felsefesi ve hadis metinleri gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

İlahiyat lisans tamamlama programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans tamamlama diploması alarak “İlahiyat Mezunu ” ünvanını kazanırlar.

Kariyer Olanakları

Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında din görevlisi olarak çalışmanın yanısıra, pedagojik formasyon eğitimlerini tamamladıktan sonra öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, yeni açılan ilahiyat fakülteleri, mezunlarımızın akademik dünyada istihdamı konusunda yeni ve geniş olanaklar sunmaktadır.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.